Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/jarotynk/tmp//sess_16a4c8ad500e6369ae2ebcbc17c52f32, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /domains/eurodeko.cmhost.pl/public_html/index.php on line 7
SILOMAL - Euro Deko

Galeria

SILOMAL

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

Dostępny

Silomal zapobiega penetracji wody w strukturę, która jest spowodowana różnym stopniem absorpcji kapilarnej materiałów wykorzystanych do budowy i mającej wpływ na wykwity solne oraz występowanie wapna na powierzchni.

W materiałach budowlanych, w których występują sole rozpuszczalne w wodzie następuje przenoszone ich na powierzchnię zewnętrzną ściany. Krystalizacja tych soli jest widoczna na powierzchni pod postacią białego lub kolorowego nalotu. W następstwie powyższego w zależności od natężenia może to doprowadzić do zniszczenia struktury materiału poprzez rozrost grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów (oznaką tego jest powstawanie brudnych plam, które rozwijają się w środowisku wilgotnym).

Udowodniono, że długotrwała obecność grzybów może uszkodzić strukturę materiału, z którego wykonana jest elewacja. Również szkody spowodowane działaniem niskich temperatur tj.: zamarzająca woda zwiększa swoja objętość o około 10% przez co wywołuje silny nacisk na strukturę materiału z którego wykonana jest elewacja. Takie działanie możne doprowadzić do uszkodzeń struktury powodując pęknięcia i odpadania większych fragmentów tynku. Nowoczesne materiały budowlane są bardzo wrażliwe na utratę izolacji termicznej spowodowanej absorpcją wilgoci. Zastosowanie impregnatu SILOMAL zabezpieczy je przed utratą właściwości termicznych. Poprzez nawiercanie otworów w murach możemy zabezpieczyć je dodatkowo również w głębszych warstwach - dotyczy to zwłaszcza obiektów zabytkowych, znajdujących się w pobliżu wody i innych niesprzyjających warunków, wywołujących korozję chemiczną.

Korozja chemiczne: kwaśne deszcze występujące coraz częściej w naszej atmosferze przenikają z odpadami atmosferycznymi na powierzchnie elewacji i niszczą ją. Szczególnie zagrożone są wszystkie zabytkowe budowle ze względu na liczne elementy fasad wykonane z kamienia naturalnego.ZASTOSOWANIE

Polecamy do zabezpieczenia różnych rodzajów podłoży np. tynki zewnętrzne i wewnętrzne, tynki dekoracyjne, powierzchnie ścian, marmur, kamień, elewacje, kostka brukowa, terrakota, ceramika, piaskowiec, cegła ect. Znakomicie zabezpiecza powierzchnie narażone na penetrację wody i brudu w pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia, pralnia, kotłownia, jak również może stanowić warstwę ochronną w tynkach dekoracyjnych np. trawertyn, beton, efekt rdzy, bucciato itp. Można go użyć także do dodatkowego zabezpieczenia newralgicznych powierzchni (bez odpowiednich okapów, północne strony świata, bliskość terenów zielonych ect.) pokrytych farbą zewnętrzną Murisil F lub tynkiem Murisil 1500. Zalecany do profesjonalnej ochrony budynków nowoczesnych, zabytkowych kamienic, biurowców, obiektów stylizowanych, dworków, bloków, wieżowców, wszystkich obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia, oświaty i kultury, sanatoria, domy spokojnej starości, SPA - odnowy biologicznej ect.


WŁAŚCIWOŚCI

► szybko działa,
► łatwy w aplikacji,
► chroni przed wilgocią,
► wyostrza kolor podłoża,
► odporny na penetrację wody,
► pozwala "oddychać" powierzchni,
► odprowadza parę wodną z murów,
► redukuje podatność na zabrudzenia,
► nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników,
► pozwala przedłużyć świeżość malowanej/tynkowanej powierzchni,
► nie zmienia koloru podłoża, bezbarwny nie tworzy grubej warstwy.


ZASTOSOWANIE

► kostka brukowa,
► powierzchnie ścian,
► piaskowiec, cegła, kamień,
► tynki zewnętrzne,
► marmur,
► kamień,
► tynki dekoracyjne,
► elewacje,
► terrakota, ceramika itp.
DANE TECHNICZNE

Wydajność: 8 m2 / 1L na warstwę

Czas schnięcia: chronić przed deszczem przez 8h, następna warstwa po 8h, całkowicie po 24h

Nanoszenie: pędzel, wałek, metoda  natryskowo

Ilość wartsw: 2

Rozcieńczanie: gotowy do użytku

Opakowania: 1L, 5L, 20L

Przygotowanie podłoża:
1. Sprawdzić stan elewacji, czy nie jest brudna, zagrzybiona itp. Ewentualnie usunąć zanieczyszczenia szpachelka lub szczotką drucianą.
2. Na suchą powierzchnię nakładamy dwie warstwy Silomal w odstępie 5-8 godzin jedna od drugiej. 

Konserwacja:
Zmyć elewację i po dokładnym wyschnięciu na suchą powierzchnię nakładamy dwie warstwy Silomal w odstępie 5-8 godzin jedna od drugiej.
OGÓLNE ZASADY APLIKACJI

Daną pracę należy rozpocząć i zakończyć z jednej partii produktu o tym samym numerze seryjnym, ponieważ mogą występować niewielkie różnice w bazie, mające minimalny wpływ na efekt i kolor końcowy. Instrukcja do wykonywania pracy w profesjonalny sposób opiera się na przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych ujętych w kartach technicznych, systemu nakładania, dostosowaniu pracy do panujących warunków (tj. temperatury, wilgotności, przeciągów etc.), a także właściwego przygotowania powierzchni.
Zanim przystąpimy do malowania, bardzo ważna jest ocena stanu technicznego podłoża i przestrzeganie wskazówek dotyczących jego prawidłowego przygotowania. Powierzchnie powinny być: stabilne, suche, dobrze oczyszczone, ubytki odpowiednio wcześniej uzupełnione, jeśli jest taka potrzeba odgrzybione. Obligatoryjnie usuwamy również zapylenie występujące na powierzchni oraz tworzące się z czasem zabrudzenia i zatłuszczenia. Jeśli okaże się, że powierzchnia przeznaczona do malowania nie spełnia wymaganych warunków, należy najpierw mechanicznie usunąć stare warstwy farby, które powinny być dobrze i trwale związane z podłożem oraz wytrzymać przyleganie nowego wykończenia. W przypadku wykonywania pracy na strukturach mineralnych, nigdy wcześniej nie malowanych, należy upewnić się, że są czyste i nie posiadają innych wad (np. nowe tynki malować po ok. 3 - 4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego: tynku, gładzi, szpachli etc.).
W celu uzyskania równej i jednolitej powierzchni na danej płaszczyźnie, zaleca się, aby praca była wykonywana przez jednego Wykonawcę i przy użyciu tych samych narzędzi oraz krótkiego czasu nakładania (bez przerwy), przy jednej warstwie tak, aby zapewnić ciągle mokre pokrycie całej ściany.
Osiągnięty, zadawalający efekt końcowy w dużej mierze zależy od umiejętności Wykonawcy, zastosowanego narzędzia pracy, a także od ilości nakładanego produktu. Z tego powodu przedstawione tu wydajności, próbki i inne parametry są orientacyjne oraz poglądowe, wyliczone i wykonane na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia, a także badań, przy zachowaniu optymalnych warunków klimatycznych ok. +23°C i wilgotność około 65%, w innych warunkach parametry mogą ulec zmianie. Ze względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, konieczne jest sprawdzenie produktu i jego skuteczności poprzez test na konkretnym przypadku i w konkretnych warunkach.
Jeśli jest potrzeba umycia danej powierzchni, czynność tą należy wykonać na całej ścianie, ruchami jednolitymi przy użyciu tych samych narzędzi i płynów. Narzędzia należy natychmiast umyć wodą po skończeniu pracy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami, również w przypadkach, gdzie jest stosowany poza naszą kontrolą.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mail: